NaslovRab

Područni ured

Tip ureda

Ispostava

Centrala

051-310-500

Faks

051-725-350

Savjetnik poreza na dohodak

Savjetnik poreza na dobit

Savjetnik poreza na dodanu vrijednost

Radno vrijeme

7:00-15:00

Rad sa strankama

7:30-14:30

Dnevni odmor

11:00-11:30

Adresa

51280 Rab, Palit 69