SLOBODNA ZANIMANJA 

 

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima što uređuju obvezna osiguranja, a kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

  • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

  • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša. 

Po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja plaćaju se slijedeći porezi i doprinosi za obvezna osiguranja:  

 

1. Porez na dohodak  

2. Prirez porezu na dohodak  

3. Porez na dobit 

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

5. Plaćanje poreza po odbitku

6. Ostali porezi

7. Doprinosi za obvezna osiguranja  


 

Korisni linkovi:

Fiskalizacija

Prefdstečajna nagodba

Ministarstvo financija

Ministarstvo gospodarstva

FINA