POREZNA KARTICA            

 
Porezna kartica (Obrazac PK) je obrazac koji sadrži podatke o osobnom odbitku (neoporezivom dijelu dohotka) radnika / umirovljenika, a na temelju kojih poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće / mirovine.
Poreznu karticu izdaje na zahtjev radnika besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika kad radnik prvi put počinje raditi i prati ga trajno u razdoblju dok ostvaruje plaću / mirovinu.
Radnik treba poreznu karticu predati svom poslodavcu dok za umirovljenika Porezna uprava elektroničkim putem dostavlja podatke iz porezne kartice HZMO-u.
Svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak radnik treba prijaviti ispostavi Porezne uprave u roku trideset (30) dana od dana nastanka promjene i dostaviti joj odgovarajuće isprave.
Ukoliko radnik nije iskoristio osobni odbitak tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak pri isplati plaće može to učiniti u godišnjoj poreznoj prijavi.
Osobni odbitak u slučaju više poslodavaca (istovremeno) koristi se kod poslodavca kod kojega se nalazi porezna kartica.
 
Potrebna dokumentacija za izdavanje i promjenu podataka u poreznoj kartici:
 
 • za radnika / umirovljenika:
  - postojeća porezna kartica (kod promjene podataka)
  - predočenje osobne iskaznice
  - rješenje o utvrđenom invaliditetu

 • za uzdržavane članove uže obitelji:
  - postojeća porezna kartica (kod promjene podataka)

  - izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih
  - potvrda o usvojenju djeteta i skrbništvu
  - rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšeg bračnog druga
  - potvrda nadležnog tijela za zapošljavanje
  - rješenje o utvrđenom invaliditetu
  - potvrda o redovitom školovanju na školama i fakultetima
  - potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
  - podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
NAPOMENA!

 

UZDRŽAVANI ČLANOVI U INOZEMSTVU:

 
Ako supružnik, djeca i drugi uzdržavani članovi uže obitelji radnika / umirovljenika imaju prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu tada se uvjeti za korištenje osobnog odbitka moraju dokazati potvrdama mjerodavnih inozemnih tijela (ne smiju biti starije od 6 mjeseci).

Navedene potvrde radnik / umirovljenik treba dostaviti do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ispostavi Porezne uprave.

Ove potvrde moraju sadržavati sljedeće:
 • osobne podatke o bračnom drugu, djeci i uzdržavanim članovima uže obitelji, uz naznaku stupnja srodstva
 • podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima
 • rješenja o invalidnosti članova uže obitelji