122
SharePoint Site
Uzmite račun - Bez računa se ne računa … Često postavljena pitanja … Na 6. sjednici Hrvatskoga sabora, održanoj 23.11. 2012. izglasan je i donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom …

List Item
513-07-21-01/13-4 … PDV) i fiskalizaciji u prometu gotovinom, u vezi čega u nastavku navodimo pitanja i odgovore: … 1. Postoji li obveza ispostavljanja računa za predujam po svakom …

List Item
513-07-21-01/10-2 … Primili smo vaš dopis sa pitanjima u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za usluge visokoškolskog obrazovanja, te u vezi plaćanja poreza na dodanu …

List Item
513-07-21-01/07-2 … Primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu obračuna i uplate zakonske zatezne kamate na porez na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja koji se …

SharePoint Site
Provjera valjanosti stranih PDV ID brojeva … Sustav povrata PDV-a iz EU - VAT refund … Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske … Najčešće postavljena pitanja

List Item

List Item
513-07-21-01/06-2 … i mjere za zaštitu dostojanstva radnika i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom, a prema …

List Item
513-07-21-11/14-02 … 50d EstG. Podnositelj upita postavio je pitanja: a) da li se navedeni obrazac (koji je … Na gore postavljena pitanja u nastavku odgovaramo: …

List Item
513-07-21-01/14-02 … tekstu: Pravilnik). Porezni obveznik dostavio je pitanja koja navodimo i na koja odgovaramo …  Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1 …

List Item
513-07-21-01/10-03 …                Obratili ste nam se s upitom o poreznom tretmanu poslova financijskog leasinga i aktivnih zajmova kod leasing društava u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i …