122
List Item

List Item
513-07-21-01/15-2 … ​Zaprimili smo Vaš upit dostavljen elektroničkom poštom, kojim tražite informacije o … osiguranje, pa je za sva pitanja oko određivanja primjenjivog zakonodavstva potrebno …

Web Page
Hoće li u smislu poreza postojati izvoz i uvoz? … Gdje mogu pronaći porezne stope PDV-a u drugim državama EU? … Da li će se mijenjati stopa PDV-a? … Najčešće postavljena pitanja

Web Page
STANDARDI ZA DOSTAVU PODATAKA U E-OBLIKU … Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske … Dana 1. siječnja 2010. godine stupa na snagu Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade …

SharePoint Site
"ePorezna" je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućava svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat … • Često postavljena pitanja  …

List Item
513-07-21-01/15-02 … U upitu su postavljena slijedeća pitanja: … 1. Ima li porezni obveznik pravo … U vezi pitanja pod rednim brojem 1. napominjemo da je odredbama članka 57. stavka 1. Zakona …

List Item
513-07-21-01/13-02 … na dobit za 2012. U upitu su postavljena pitanja, da li se porezna olakšica za reinvestiranu …  Sukladno članku 6. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne …

List Item
513-07-21-01/11-3 … ​Kakav je porezni tretman prijenosa nekretnina kao gospodarske cjeline postupkom odvajanja s preuzimanjem, kada bi se prema planu podjele iz društva A. d.o.o. izdvojile …

List Item
tekstu HT) Zagreb postavilo nam je pitanja o poreznim obvezama pri izdvajanju pojedinih … Osim izdvajanja ovih pogona, HT namjerava poslovanje u području pokretnih mreža prenijeti na …

List Item
513-07-21-01/07-2 … Primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu obračuna i uplate zakonske zatezne kamate na porez na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja koji se …