122
Stavka popisa
513-07-21-01/15-2 … ​Podnositelj upita iz dostavnog popisa dostavio je pitanja u vezi primjene PDV-a i poreza na dohodak. U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih. …

Stavka popisa
Igre na sreću i zabavne igre … 513-07-21-07/11-02 … U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja vezano za organizaciju nagradne igre. … Člankom 69. stavak 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne …

Stavka popisa
Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza … obveznik iz dostavnog popisa uputio je sljedeća pitanja na koja odgovaramo u nastavku. …

Stavka popisa
Društvo "A" postavilo nam je slijedeća pitanja: … 1. Kad se obrt - trgovina prenese na drugu osobu kao prijenos gospodarske cjeline sa svim obvezama i potraživanjima, treba li obrt …

Stavka popisa
513-07-21-01/15-02 … U upitu su postavljena slijedeća pitanja: … 1. Ima li porezni obveznik pravo … U vezi pitanja pod rednim brojem 1. napominjemo da je odredbama članka 57. stavka 1. Zakona …

Stavka popisa
513-07-21-01/14-2 … upita iz dostavnog popisa postavio je pitanja u vezi obračunavanja poreza na dodanu … 1. Grad je odlučio zabraniti ulazak osobnih vozila u povijesni dio grada (temeljem …

Web-stranica
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ):  … ·         Poduzeće je veleprodaja i nema naplate računa gotovinom niti karticama, sve se naplaćuje uplatom na račun, da li sam obveznik fiskalizacije?   …

Prikaz duplikata

Stavka popisa
513-07-21-01/16-3 … porezni obveznik čije su isporuke oslobođene plaćanja PDV-a te postavili sljedeća pitanja: … 1. Do kada vrijedi rješenje o brisanju iz registra obveznika PDV-a doneseno …

Stavka popisa
513-07-21-01/13-1 … ​Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji slobodne zone se u … iz istih ili poslovati u carinskim skladištima, kao odgovore na najčešće postavljana pitanja. …

Stavka popisa
513-07-21-01/06-2 … prodati i preostale 3 nekretnine. Postavljena su pitanja je li fizička osoba po toj osnovi … Odredbama članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne …