122
List Item
Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava … 513-07-21-01/14-02 … ​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14 …

Web Page
Uvoz/izvoz, slobodne zone i carinska skladišta … Nastanak oporezivog događaja i obveze obračuna PDV-a … Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a, postupak … Najčešće postavljena pitanja

List Item
ostaje po isteku dogovorenog razdoblja leasinga. U vezi s navedenim postavljaju se pitanja: … utvrđene ovisno o potvrđenom modelu iz prethodnog pitanja također bila oporeziva PDV-om? …

Web Page
 Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Predmet oporezivanja … Hoće li tuzemni poduzetnici plaćati PDV ako im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici EU isporuči dobra? …

List Item
513-07-21-01/11-3 … ​Kakav je porezni tretman prijenosa nekretnina kao gospodarske cjeline postupkom odvajanja s preuzimanjem, kada bi se prema planu podjele iz društva A. d.o.o. izdvojile …

List
Porez na dodanu vrijednost promjene za izvoznike i uvoznike od 1. srpnja 2013. … Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske …

List Item
513-07-21-01/06-3 … Na Vaš upit HUP-ZG-1930/05-I od 6. prosinca 2005. godine u svezi tumačenja odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04; u daljnjem tekstu: Zakon) i …

List Item
513-07-21-01/12-5 … ste nam upit u svezi pojašnjenja otvorenih pitanja kod plaćanja poreza po odbitku na isplate … Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine …

List Item
513-07-21-01/07-2 … Društvo „A“ d.o.o., Zagreb, zbog iznenadnih kvarova rashladnih uređaja … U vezi navedenog postavljaju sljedeća pitanja: … Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. …

List Item
513-07-21-01/13-02 … na dobit za 2012. U upitu su postavljena pitanja, da li se porezna olakšica za reinvestiranu …  Sukladno članku 6. stavku 1. točki 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne …