122
List Item
Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza … obveznik iz dostavnog popisa uputio je sljedeća pitanja na koja odgovaramo u nastavku. …

List Item
Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava … 513-07-21-01/14-02 … ​            Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine, broj 14/14 …

Web Page
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ):  … ·         Poduzeće je veleprodaja i nema naplate računa gotovinom niti karticama, sve se naplaćuje uplatom na račun, da li sam obveznik fiskalizacije?   …

View duplicates

List Item

List Item
513-07-21-01/14-2 … LETAK: Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama … Napomena: Navedena pitanja i odgovori odnose se prvenstveno na poslovanje građana privatnih …

List Item
513-07-21-01/13-2 … vlasniku). U vezi navedenog postavljena su pitanja je li navedena imovina i obveze prema … Prema članku 33. stavku 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 …

List Item
513-07-21-01/14-01 … ​Člankom 20. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13 i 153/13 – Rješenje USRH) propisano je da se …

Web Page
Rad za poslodavce u drugim državama članicama EU … Najčešća pitanja (FAQ) … Općenita pitanja i odgovori … ​Odgovore na najčešća pitanja vezana uz službena putovanja možete pronaći ovdje. …

List Item
dostavili ste nam pitanja u vezi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj … na građevinske usluge. U nastavku navodimo dostavljena pitanja i odgovore u vezi istih. …

List Item
Oslobođenja bez prava na odbitak pretporeza (čl.39. i 40.) … 513-07-21-01/13-3 … ​Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi obračuna … Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. …