122
List Item
513-07-21-01/15-2 … ​Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o evidentiranju poslovnih događaja u Obrascu PDV i Obrascu PDV-S. U … Na postavljena pitanja odgovaramo u nastavku. …

List
Porez na dodanu vrijednost promjene za izvoznike i uvoznike od 1. srpnja 2013. … Uputa za popunjavanje Prijave za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske …

List Item
Igre na sreću i zabavne igre … 513-07-21-07/11-02 … U nastavku odgovaramo na postavljena pitanja vezano za organizaciju nagradne igre. … Člankom 69. stavak 1. Zakona o igrama na sreću (Narodne …

List Item
upit gospodina „A“, predsjednika Udruge „B“ grada Makarske koji postavlja sljedeća pitanja: … za knjiženje poslovnih izdataka. Za dio pitanja o naplati obavljenih usluga preko deviznog …

List Item
Dohodak od imovine i imovinskih prava … 513-07-21-01/06-2 … u trgovačkom društvu "C" d.o.o.. Postavljena su pitanja jesu li kao fizičke osobe dužni … Člankom 29. stavak 1. Zakona o porezu na …

List Item
513-07-21-01/14-02 … tekstu: Pravilnik). Porezni obveznik dostavio je pitanja koja navodimo i na koja odgovaramo …  Odredbama članka 75. stavka 3. točke a) Zakona i članka 152. stavka 1 …

List Item
513-07-21-01/14-2 … ​                 Zaprimili smo upit vezan za početak i nastup zastare prava na utvrđivanje i … duga to je stoga za razrješenje tog pitanja nužno utvrditi kada je porezni dug utvrđen i …

Web Page
Najčešća postavljena pitanja i odgovore u vezi novog  Zakona o PDV nakon 01. srpnja 2013. … Provjera valjanosti stranih PDV ID brojeva … Najčešće postavljena pitanja

Web Page
 Najčešće postavljena pitanja (FAQ) - Predmet oporezivanja … Hoće li tuzemni poduzetnici plaćati PDV ako im poduzetnik sa sjedištem u nekoj državi članici EU isporuči dobra? …

List Item
koja obveza je propisana odredbama Općeg poreznog zakona te su postavljena slijedeća pitanja: …                   Na navedena pitanja nastavno odgovaramo.                 …