Dodjela i određivanje Osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) stranim osobama

Objavljeno: 12.ožujka 2020.

Preporuke građanima  -  preventivne mjere zaštite od bolesti uzrokovanih koronavirusom (COVID-19) 
 
S ciljem preventivnog postupanja i zaštite zdravlja građana, Ministarstvo financija, Porezna uprava obavještava osobe kojima je potrebno odrediti i dodijeliti Osobni identifikacijski broj da postupe na sljedeći način.
 
Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu OIB) određuje se i dodjeljuje stranim osobama u ispostavama Porezne uprave kada je nastao povod za praćenje. Povod za praćenje može nastati iz razloga: nastanka obveze ispunjenja poreznih obveza, stjecanja imovine na području Republike Hrvatske, upis u neku od službenih evidencija ili iz drugih razloga kada to zahtjeva strana osoba.
 
Na Internet stranici Porezne uprave objavljen je obrazac Zahtjev za određivanjem i dodijeljivanjem OIB-a.  Za potrebe dodjele OIB-a strana osoba uz ispunjeni zahtjev obvezno podnosi važeće isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu, kojima se osobito smatra europska osobna iskaznica ili identifikacijski dokument iz države državljanstva uz dokaz o pripadajućem državljanstvu.
 
Navedeni Zahtjev i važeće isprave - kao scan dokumenta, za potrebe određivanja i dodjeljivanja OIB-a, strana osoba podnosi na mail OIB@porezna-uprava.hr​.   U mailu strana osoba navodi podatke za komunikaciju - broj telefona i mail-a te ispostavu Porezne uprave koja joj je mjesno najbliža. Na temelju tako dobivenih podataka službenik Porezne uprave pozvat će stranu osobu s naznakom vremena kada može u ispostavi Porezne uprave uz predočenje  dostavljenih dokumenata mailom preuzeti Potvrdu o OIB-u.
 
Iznimno, službenik Porezne uprave dostavit će na mail podatak o OIB-u te će se naknadno dostaviti i Potvrda o OIB-u.
 
Postupak određivanja i dodjeljivanja OIB-a stranim osobama, Porezna uprava provodit će prioritetno unutar roka od 8 dana.
Na opisani način Poreznoj upravi je u cilju provesti mjere radi zaštite građana te smanjenja čekanja u ispostavama Porezne uprave.
​​