Pozivi na testiranje

Objavljeno: 8.siječnja 2020.

​Na našim stranicama objavljeni su Pozivi na testiranje za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu objavljenog 15. studenog 2019. Više informacija u dijelu stranice Zaposlenja.

​​