Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

29.

lipnja

2020.

Informacije iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 28.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 28.06.2019. godine dostupna je ovdje​. 

Pročitajte više

26.

lipnja

2020.

Izvješće o uplatama

​​​​​​​​​​​​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao n ...

Pročitajte više

25.

lipnja

2020.

Ostvarivanje prava iz mjere Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza

​Prema odredbama članka 107.a Općeg poreznog zakona i članka od 71.l do 71.n Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznici koji su zbog posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u o ...

Pročitajte više

23.

lipnja

2020.

Informacije iz sustava fiskalizacije

​Analiza podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 21.06.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 21.06.2019. godine dostupna je ovdje​. 

Pročitajte više