Početna stranica ministarstva financija, porezna uprava

Cards component

6

prosinac

2019

Nova porezna prijevara kod prodaje luksuznih automobila

Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kaznenu prijavu protiv 11 fizičkih i 3 pravne osoba zbog osnove sumnje da su...

Pročitajte više

6

prosinac

2019

Izvješće o uplatama

​​Izvješće o uplatama poreznih obveznika koji su brisani sa liste dužnika jer su svoj dug podmirili u cijelosti i poreznih obveznika koji se nalaze na listi dužnika, a čiji je dug temeljem izvršenih uplata postao niži od...

Pročitajte više

6

prosinac

2019

​Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu

​​Na našim stranicama objavljena je Odluka o obustavi Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Područni ured Pazin objavljenog 13. studenog 2019. Više informacija možete...

Pročitajte više

5

prosinac

2019

Oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD

​Vezano uz provedbu odredbe članka 70. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16, 106/18; dalje u tekstu Zakon) kojom je propisano da porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na...

Pročitajte više