Provjera PDV identifikacijskog broja

Potvrđivanje PDV identifikacijskih brojeva je postupak kojim hrvatski poduzetnik provjerava valjanost PDV identifikacijskih brojeva (poreznih brojeva) partnera s kojima posluje u drugim državama članicama EU. PDV identifikacijski broj iskazan na računima služi kao dokaz da je poduzetnik u sustavu poreza na dodanu vrijednost te on mora biti iskazan na svakom računu kada poduzetnik iz jedne države članice EU vrši isporuke roba ili usluga poduzetniku u drugu državu članicu te je takva isporuka oslobođena poreza. Hrvatski poduzetnik može provjeriti PDV identifikacijski broj svojih partnera na sljedeće načine:

- putem web stranice Europske komisije http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

- putem web stranice Porezne uprave

- putem elektroničke pošte upućene Poreznoj upravi

- putem telefonskog poziva upućenog Poreznoj upravi

Provjera se može vršiti na dva nivoa:

- nivo 1 - provjerava se samo valjanost PDV identifikacijskog broja

- nivo 2 - provjerava se valjanost PDV identifikacijskog broja, naziv/ime i adresa poduzetnika

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poduzetnici koji posluju na europskom tržištu obvezni su podnositi Zbirnu prijavu za isporuke koje obavljaju na zajedničkom tržištu. Putem Zbirne prijave i informatičkog sustava za razmjenu informacija o PDV-u, tzv. VIES sustavu će se kontrolirati  obveza plaćanja PDV-a.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------