07.01.2014
Nova verzija XML sheme JOPPD obrasca

Obavještavamo korisnike sustava ePorezna da je u produkciju puštena nova verzija aplikacije ePorezna te da je došlo do izmjene verzije XML sheme JOPPD obrasca. U novoj verziji impelmentirane su nove šifre iz priloga 1.,3.,4. i 5. sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine 160/13).


Povratak na prethodnu stranicu