02.07.2013
Oporezivanje usluga liječenja poliklinika, bolnica i sličnih ustanova

​S obzirom na velik interes javnosti obavještavamo vas da se s početkom primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. srpnja 2013. godine nije promijenio način oporezivanja usluga liječenja koje pružaju poliklinike, bolnice i slične ustanove.

Navodimo da je izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost iz 2010. godine, koji je usklađen s direktivama EU, primijenjen funkcijski pristup u pogledu oslobođenja za usluge od javnog interesa iz čega proizlazi da su usluge liječenja koje su od javnog interesa oslobođene od PDV-a.

Navedena odredba je implementirana 2010. godine u Zakonu o PDV-u, a primjenjuje se i u sada važećem Zakonu koji se primjenjuje od 1.7.2013. godine.


Povratak na prethodnu stranicu