08.03.2019
Obveza podnošenja posebne evidencije o primljenim računima

​Sukladno izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13 do 106/18) za razdoblja oporezivanja od 1. siječnja 2019. godine porezni obveznici uz Prijavu poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) elektroničkim putem podnose i posebnu evidenciju o primljenim računima - Knjigu primljenih (ulaznih) računa, osim poreznih obveznika koji prijavu PDV-a mogu podnijeti u papirnatom obliku (porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu i obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske i mali porezni obveznici).


Posebna evidencija o primljenim računima mora se podnijeti najkasnije u roku propisanom Zakonom o PDV-u do 20. dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja kao i prijava PDV-a (Obrazac PDV) te se svaka podnosi pojedinačno elektroničkim putem.


Ako porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Obrascu PDV nije iskazao pretporez pod točkama III.1., III.2. i III.3. smatra  se da je za to razdoblje oporezivanja posebna evidencija o primljenim računima podnesena budući da ista ne sadrži račune koje porezni obveznik može koristiti za odbitak pretporeza.


Povratak na prethodnu stranicu