PROJEKTI

 

Porezna uprava sudjeluje u nizu projekata koji su prepoznati kao optimalna forma jačanja kapaciteta, provedba reformi te prilagodba pravnoj stečevini Europske unije.

 

Najvažniji projekti u kojima Porezna uprava sudjeluje su:

 

RAMP (Revenue Administration Modernization Project) - projekt modernizacije Porezne uprave koji se dijelom financira iz sredstava Svjetske banke, a svrha mu je pružiti podršku gospodarskom programu Vlade Republike Hrvatske odnosno osigurati makroekonomsku stabilnost i promicati visoke stope rasta.

 

IPA (Instrument for Pre-Accession assistance) - projekt Europske unije čiji je osnovni cilj pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije te jačanju kapaciteta za provedbu novih zakona i propisa.