POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA


POREZNI OBVEZNIK

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.


 

POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

​Javna površina koja se koristi. Što se smatra javnom površinom svojom odlukom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


STOPA / IZNOS

Visinu, način i uvjete propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.


NAZIV I BROJ RAČUNA

Račun za redovno poslovanje proračuna grada / općine.


GRAD/OPĆINA RAČUN

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru


​PROPISI

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17