POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE

 

POREZNI OBVEZNIK

Pravna i fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.


POREZNA OSNOVICA / PREDMET OPOREZIVANJA

Automati za zabavne igre (osim biljara koji imaju istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza).


STOPA / IZNOS

100,00 kn mjesečno po automatu.


​NAZIV I BROJ RAČUNA

​Račun za redovno poslovanje proračuna županije


ŽUPANIJA RAČUN


 

​PROPISI

Pravilnik o priređivanju zabavnih igara NN 1/17

Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre NN 1/17

Zakon o lokalnim porezima NN 115/16, 101/17