POREZ NA DOHODAK

 

​POREZNI OBVEZNIK ​1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak,
2. Nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka.​
Izvori dohotka
1. dohodak od nesamostalnog rada,​
2. dohodak od samostalne djelatnosti,​
3. dohodak od imovine i imovinskih prava,​
4. dohodak od kapitala,​
5. dohodak od osiguranja,​
6. drugi dohodak.​
Rezident
1. Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište,​
2. Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.​
Nerezident
Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama Zakona o porezu na dohodak.​
​POREZNA OSNOVICA/
PREDMET OPOREZIVANJA
Rezident
Osnovica poreza na dohodak rezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za rezidente.​
Nerezident
Osnovica poreza na dohodak nerezidenta je ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka), a umanjen za osobni odbitak za nerezidente.​
Rezident i nerezident
Dohodak od samostalne djelatnosti, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se:
1. za iznos plaća novozaposlenih osoba,
2. za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te za naukovanja za obrtnička zanimanja prema posebnim propisima,
3. za iznos izdataka za istraživanje i razvoj,
4. i za preneseni gubitak, nakon umanjenja iz točke 1., 2. i 3., koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.​
​STOPA / IZNOS 12% 26.400,00 kn godišnje (do 2.200,00 kn mjesečno)
25% iznad 26.400,00 kn do 105.600,00 kn godišnje, odnosno na idućih 79.200,00 kn (od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno na idućih 6.600,00 kn)
​40% iznad 105.600,00 kn godišnje (iznad 8.800,00 kn mjesečno)
​OSOBNI ODBITAK Tablica osobnih odbitaka
​NAZIV I BROJ UPLATNOG RAČUNA

​Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada / općine

Otvori cijelu tablicu u novom prozoru 


GRAD/OPĆINA RAČUN RAČUN PO IBAN KONSTRUKCIJI
​PROPISI Zakon o porezu na dohodak NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH 120/13, 125/13, 148/13
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti NN 143/06, 61/12, 160/13
Pravilnik o porezu na dohodak NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13
Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba, i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza NN 48/05, 148/09