PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 

Prijava poreza na dobit za 2017. godinu podnosi se do 30. travnja 2018. godine, osim za porezne obveznike kojima je Porezna uprava donijela rješenje po kojemu porezno razdoblje nije kalendarska godina. U nastavku se mogu preuzeti obrasci, Uputa za podnošenje Prijave poreza na dobit za 2017. godinu.

 

Prijava poreza na dobit - uputa

Obrazac PD  

Obrazac POD-RDG  

Obrazac POD-BIL 

 

Godišnje financijske izvještaje s mogućnošću popunjavanja i izračuna možete preuzeti na stranicama Fine!