PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu podnosi se do 2. ožujka 2015. godine. U nastavku se mogu preuzeti obrazac DOH, uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu, te stope prireza gradova i općina u 2014. godini

Obrazac DOH

Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2014. godinu

Stope prireza gradova i općina u 2014. godini 

 

Plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu

 

Obrada verificiranih godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu, provodi se uobičajenim tijekom, prema redoslijedu podnesenih zahtjeva za obradu od strane područnih ureda Porezne uprave, a obuhvaća tiskanje rješenja, formiranje naloga za uplatu ili povrat poreza i prireza na dohodak, otpremu istih, te evidentiranje u Informacijskom sustavu Porezne uprave.  

Povrati poreza temeljem obrade godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. započeli su se isplaćivati 26.05.2015. godine, te će se i nastaviti uobičajenim redoslijedom i dinamikom do kraja godine. Sukladno tome, Ministarstvo financija – Porezna uprava će svaki petak objaviti plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak po područnim uredima, za nadolazeći tjedan.

Obrade i povrati po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2014. godinu provode se tijekom cijele godine.

Napominjemo da je čl. 86 Općeg poreznog zakona (NN 147/08., 18/11., 78/12.,136/12., 73/13. i 26/15.) propisano da „Porezno rješenje koje se donosi na temelju godišnje porezne prijave mora se dostaviti poreznom obvezniku čim je to moguće, a najkasnije u roku od godine dana nakon isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave“.  

U nastavku objavljujemo plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu, za  razdoblje od 27.07.2015. do 31.07.2015.  godine: 

Dan obrade
Datum obrade
Područni ured
Ispostava
Očekivani broj prijava u obradi
Broj zaprimljenih prijava
Udio
(5/6)
Očekivani datum naloga
1
2
3
4
5
6
7
8
PONEDJELJAK
27.07.2015.
PU SLAVONIJA I BARANJA
Ispostava Vinkovci, Ispostava Vukovar, Ispostava Županja
8.100
35.839
22,60
03.08.2015.
UTORAK
28.07.2015.
PU SLAVONIJA I BARANJA
Ispostava Požega
6.400
17.774
36,01
04.08.2015.
SRIJEDA
29.07.2015.
PU SJEVERNA HRVATSKA
Ispostava Ivanec, Ispostava Varaždin
3.900
24.903
15,66
06.08.2015.
ČETVRTAK
30.07.2015.
PU ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA
Ispostava Delnice, Ispostava Krk,
Ispostava Rijeka
6.400
40.352
15,86
07.08.2015.
PETAK
31.07.2015.
PU ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA
Ispostava Gospić,
Ispostava Otočac
1.200
10.027
11,97
10.08.2015.
UKUPNO
26.000
128.895
20,17