PRIJAVA POREZA NA DOHODAK 

 
 

Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH podnose se do 28.02.2018. godine za 2017. godinu. U nastavku se mogu preuzeti:

 

Obrazac DOH

​Obrazac ZPP - DOH

Pregled stopa prireza porezu na dohodak gradova i općina u RH - primjena u 2017.​