PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

 

Prijava poreza na dohodak za 2014. godinu podnosi se do 2. ožujka 2015. godine. U nastavku se mogu preuzeti obrazac DOH, uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2014. godinu, te stope prireza gradova i općina u 2014. godini

Obrazac DOH

Uputa o sastavljanju i podnošenju godišnje prijave poreza na dohodak za 2014. godinu

Stope prireza gradova i općina u 2014. godini 

 

Plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu

 

Obrada verificiranih godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu, provodi se uobičajenim tijekom, prema redoslijedu podnesenih zahtjeva za obradu od strane područnih ureda Porezne uprave, a obuhvaća tiskanje rješenja, formiranje naloga za uplatu ili povrat poreza i prireza na dohodak, otpremu istih, te evidentiranje u Informacijskom sustavu Porezne uprave.  

Povrati poreza temeljem obrade godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. započeli su se isplaćivati 26.05.2015. godine, te će se i nastaviti uobičajenim redoslijedom i dinamikom do kraja godine. Sukladno tome, Ministarstvo financija – Porezna uprava će svaki petak objaviti plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak po područnim uredima, za nadolazeći tjedan.

Obrade i povrati po godišnjoj prijavi poreza na dohodak za 2014. godinu provode se tijekom cijele godine.

Napominjemo da je čl. 86 Općeg poreznog zakona (NN 147/08., 18/11., 78/12.,136/12., 73/13. i 26/15.) propisano da „Porezno rješenje koje se donosi na temelju godišnje porezne prijave mora se dostaviti poreznom obvezniku čim je to moguće, a najkasnije u roku od godine dana nakon isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave“.  

U nastavku objavljujemo plan obrada godišnjih prijava poreza na dohodak za 2014. godinu, za  razdoblje od 19.10.2015. do 22.10.2015.  godine:   

 

Dan
obrade
Datum
obrade
 
Područni ured  Ispostava Očekivani broj
prijava
u obradi
Broj zaprimljenih
prijava 
Udio
(5/6)
Očekivani datum
naloga
1 2 3 4 5 6 7 8
ponedjeljak 19.10.2015. PU ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA  Ispostava Gospić i Ispostava Otočac 600 10.065 5,96 26.10.2015.
utorak 20.10.2015. PU ISTRA, HRVATSKO PRIMORJE, GORSKI KOTAR I LIKA  Ispostava Poreč, Ispostava Pazin 3.600 37.889 9,50 27.10.2015.
srijeda 21.10.2015. PU SREDIŠNJA HRVATSKA Ispostava Dugo Selo, Ispostava Samobor i Ispostava Velika Gorica 4.300 39.016 11,02 28.10.2015.
četvrtak 22.10.2015. PU SREDIŠNJA HRVATSKA Ispostava Kutina i Ispostava Sisak 3.700 31.864 11,61 29.10.2015.
  UKUPNO:   12.200 118.834 10,27