PRIJAVA POREZA NA DOHODAK 

 
 

Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH podnose se do 28.02.2017. godine za 2016. godinu. U nastavku se mogu preuzeti:

 

Obrazac DOH

​Obrazac ZPP - DOH​

Pregled stopa prireza porezu na doho​dak gradova i općina u Re​publici Hrvatskoj​​​

Izjava zakonskog zastupnika - račun za povrat poreza maloljetnicima