PRIHVAT OBRAZACA IP ZA 2013. GODINU NA MEDIJU ZA DOSTAVU

 

Poslodavci i isplatitelji primitka od nesamostalnog rada, odnosno plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik, prema članku 46. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13-Odluka USRH i 125/13) i članku 34. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 79/13) trebaju dostaviti Poreznoj upravi podatke o isplaćenim plaćama ili mirovinama na obrascima IP. 

Rok za dostavu je 31. siječnja 2014. godine.

Napomena: xml schema (verzija 4_0) i IP validator vrijedi i za  2013. 

 

  
  
IP obrazac s mogućnošću izvoza u zadani XML format - za umirovljenike.xls
  
IP obrazac s mogućnošću izvoza u zadani XML format.xls
  
IPValidator - aplikacija za provjeru formalne ispravnosti xml datoteke.zip
  
Primjer tekstualne datoteke - umirovljenici (CSV format).txt
  
Primjer tekstualne datoteke (CSV format).txt
  
Upute za aplikaciju IPValidator.doc
  
Upute za popunjavanje tekstualne datoteke.doc
  
Upute za poslodavce u PDF formatu.pdf
  
Upute za poslodavce u RTF formatu.rtf
  
XML Schema IP obrasca.xml