ePOREZNA  

 

"ePorezna" je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućava svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. Usluga omogućava elektroničku komunikaciju s obveznicima korištenjem Interneta kao komunikacijske infrastrukture. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave. Sustav zadovoljava visoke standarde sigurnosti kako bi se osigurao siguran i nekompromitiran prijenos podataka u elektroničkim transakcijama.

 

Skup elektroničkih usluga Porezne uprave - ePorezna u potpunosti je zasnovan na otvorenim internetskim standardima te je na taj način omogućeno njegovo korištenje sa svih danas relevantnih računalnih platformi, neovisno o proizvođaču. Elektroničkim uslugama Porezne uprave možete pristupiti u bilo kojem trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije ePorezna u jednome od popularnih preglednika - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Internet adresa aplikacije je:

 

 https://e-porezna.porezna-uprava.hr/

 

 Zašto ePorezna?

 

 • Praćenje standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva

 •  

 • Unaprijediti poslovne procese korištenjem informacijskih tehnologija

 •  

 • Olakšati, pojednostaviti i ubrzati ispunjavanje obveza prema PU

 •  

 • Osigurati bolju informiranost o pravima i obvezama

 

Putem web aplikacije ePorezna korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce. Isto tako, prilagodbom svojih računovodstvenih programa (na web stranici su dostupne XML sheme i primjeri) omogućeno je korisniku otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenih programa u aplikaciju ePorezna, potpisivanje i slanje istog.

 

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna trenutno su dostupne sljedeće elektroničke usluge:

 

Porez na dodanu vrijednost

 • Obrazac PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca

 • Obrazac PDV - S - podnošenje obrasca PDV - S - stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU

 • Obrazac ZP - podnošenje obrasca ZP - isporuke dobara i usluga u druge države članice EU

 • Obrazac PPO – podnošenje obrasca PPO – pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

 • Obrazac INO PPO – podnošenje obrasca INO PPO -  isporuke dobara i usluga koje obavlja porezni obveznik bez sjedišta u RH

 • Obrazac PZ 42 i 63 – podnošenje obrasca PZ 42 i 63 -  isporuke dobara u druge države    članice EU prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63

 • Obrazac PPN – podnošenje obrasca PPN – Prijava prometa nekretnina

 • Obrazac OPZ-STAT-1 – podnošenje obrasca OPZ –STAT -1 – dostava podataka o dospjelim, a nenaplaćenim računima

 • Obrazac DONH – podnošenje obrasca DONH – Izvješće o obavljenim donacijama hrane

  

Porez na dohodak i doprinosi

 • Obrazac JOPPD - podnošenje JOPPD obrasca - izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

 • Pregled nepovezanih uplata i obrazaca (Obrazac SNU)

 • Obrazac DI - podnošenje obrasca DI - popis dugotrajne imovine

 Fiskalizacija

 

• Prijava poslovnih prostora

  

Porez na dobit

 • Obrazac PD – podnošenje obrasca PD - porez na dobit 

 • Obrazac PD 2017 – podnošenje obrasca PD 2017 – porez na dobit za 2017. godinu

 • Obrazac PD IPO – podnošenje obrasca PD IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama 

 • Obrazac SR – podnošenje obrasca SR - obračun spomeničke rente

 • Obrazac TZ – podnošenje obrasca TZ - obračun turističke zajednice

 
Porez na potrošnju
 

• Obrazac PP-MI-PO – podnošenje obrasca PP-MI-PO - obračun poreza na potrošnju

 

  Igre na sreću i nagradne igre

 • Obrazac GN-ISA – podnošenje obrasca GN-ISA - podnošenje konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima

 • Obrazac GN-ISC - podnošenje obrasca GN-ISC  - podnošenje konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

 • Obrazac GN-ISK - podnošenje obrasca GN-ISK - podnošenje konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara klađenja

 • Obrazac PD-LI - podnošenje obrasca PD-LI – podnošenje konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

 • Obrazac PD-IK - podnošenje obrasca PD-IK - podnošenje konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

 • Obrazac NP-LI - podnošenje obrasca NP-LI - podnošenje konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

 • Obrazac NP-ISC - podnošenje obrasca NP-ISC – podnošenje konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

 • Obrazac NP-IK - podnošenje obrasca  NP-IK - podnošenje konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara klađenja

 • Obrazac NP-ISA - podnošenje obrasca - podnošenje konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

 • Obrazac NP-ISAK – podnošenje obrasca NP-ISAK -  - podnošenje konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica

 

Uvid u porezno knjigovodstvenu karticu (PKK) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika

Poslani obrasci - pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca

Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka

Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

Porezna uprava ne naplaćuje korištenje usluge ePorezna

 

Na ovim stranicama možete pronaći:

 

• Kako postati korisnik?

• Aplikacija ePorezna 

• Korisnički priručnik

• Često postavljena pitanja  ​ ​​​​