ePOREZNA  

 

"ePorezna" je skup elektroničkih usluga Porezne uprave koja omogućava svim poreznim obveznicima elektroničku predaju digitalno potpisanih obrazaca, dohvat statusa poslanih obrazaca te uvid u porezno knjigovodstvenu karticu, a sve u cilju jednostavnijeg i bržeg ispunjavanja obveza prema Poreznoj upravi. Usluga omogućava elektroničku komunikaciju s obveznicima korištenjem Interneta kao komunikacijske infrastrukture. U sklopu usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave. Sustav zadovoljava visoke standarde sigurnosti kako bi se osigurao siguran i nekompromitiran prijenos podataka u elektroničkim transakcijama.

Skup elektroničkih usluga Porezne uprave - ePorezna u potpunosti je zasnovan na otvorenim internetskim standardima te je na taj način omogućeno njegovo korištenje sa svih danas relevantnih računalnih platformi, neovisno o proizvođaču. Elektroničkim uslugama Porezne uprave možete pristupiti u bilo kojem trenutku otvaranjem Internet adrese aplikacije ePorezna u jednome od popularnih preglednika - Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Internet adresa aplikacije je:

 https://e-porezna.porezna-uprava.hr/

 Zašto ePorezna?

 • Praćenje standarda i razvoja informacijskog/informatičkog društva
 •  
 • Unaprijediti poslovne procese korištenjem informacijskih tehnologija
 •  
 • Olakšati, pojednostaviti i ubrzati ispunjavanje obveza prema PU
 •  
 • Osigurati bolju informiranost o pravima i obvezama

Putem web aplikacije ePorezna korisnici mogu popunjavati, potpisivati i slati elektroničke obrasce. Isto tako, prilagodbom svojih računovodstvenih programa (na web stranici su dostupne XML sheme i primjeri) omogućeno je korisniku otvaranje prethodno generirane datoteke iz računovodstvenih programa u aplikaciju ePorezna, potpisivanje i slanje istog.

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna trenutno su dostupne sljedeće elektroničke usluge:

Porez na dodanu vrijednost

 • Obrazac PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca
   

 • Obrazac PDV-K – podnošenje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a
   

 • Obrazac PDV - S - podnošenje obrasca PDV - S - stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU
   

 • Obrazac ZP - podnošenje obrasca ZP - isporuke dobara i usluga u druge države članice EU

 • Obrazac PPO 2013/2014 – podnošenje obrasca PPO 2013/2014 – pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

 

Porez na dohodak

 • Obrazac JOPPD - podnošenje JOPPD obrasca

 • Obrazac ID – podnošenje ID obrasca

 • Obrazac IDD – podnošenje IDD obrasca

Porez na dobit

 • Obrazac PD – podnošenje obrasca PD - porez na dobit
 •  
 • Obrazac SR – podnošenje obrasca SR - obračun spomeničke rente
 •  
 • Obrazac TZ – podnošenje obrasca TZ - obračun turističke zajednice

Uvid u porezno knjigovodstvenu karticu (PKK) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika

Poslani obrasci - pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca

Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka

Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

Porezna uprava ne naplaćuje korištenje usluge ePorezna
 

Na ovim stranicama možete pronaći:

• Kako postati korisnik?

• Aplikacija ePorezna 

• Korisnički priručnik

• Često postavljena pitanja  

  ​ ​