APLIKACIJA ePOREZNA

 

Kako bi pristupili aplikaciji ePorezna dovoljno je u željenom internet pretraživaču otvoriti internet adresu

https://e-porezna.porezna-uprava.hr 

Aplikacija se upotrebljava na način da porezni obveznik popuni elektronički dokument (npr. PDV obrazac), potpiše ga elektronički korištenjem digitalnog certifikata (Zakon o elektroničkom potpisu NN 10/02 i 80/08), provjeri njegovu matematičko logičnu ispravnost te pošalje, Porezna uprava preuzima obrazac, provjerava i šalje na daljnju obradu. Za vrijeme obrade podataka korisnik je obvezan redovito provjeravati status poslanog obrasca. Za svu programsku podršku (aplikativni softver), potrebnu za ispunjavanje obrasca, njegovo digitalno potpisivanje, enkripciju, slanje na servis Porezne uprave, primitak odgovora itd. osigurava Porezna uprava.

Prije korištenja web aplikacije, korisnik mora ispuniti određene preduvjete, od kojih je najvažniji posjedovanje korisničkog, digitalnog certifikata. Digitalni certifikat je elektronička isprava koja jedinstveno povezuje identitet fizičke osobe s kriptografskim ključem koji se u transakcijama koristi za elektroničko potpisivanje i/ili enkripciju sadržaja poruka. 

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna trenutno su dostupni slijedeći elektronički obrasci i usluge:

 

PKK (porezno knjigovodstvena kartica) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika

PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca

PDV-K – podnošenje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a

ZP – podnošenje obrasca ZP - zbirna prijava

PDV-S – podnošenje PDV-S obrasca

PPO 2013/2014 – podnošenje obrasca PPO 2013/2014

JOPPD – podnošenje JOPPD obrasca

• ID – podnošenje ID obrasca

IDD – podnošenje IDD obrasca

PD – podnošenje obrasca PD – porez na dobit

SR – podnošenje obrasca SR – obračun spomeničke rente

TZ – podnošenje obrasca TZ – obračun turističke zajednice

Upravljanje ovlaštenjima – pregled i upravljanje ovlaštenjima

Poslani obrasci – pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca

Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka

Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

 

ePKK je elektronička usluga koja svim poreznim obveznicima (poslovnim subjektima) omogućuje jednostavan i siguran dohvat podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica. Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini. Podaci se mogu zatražiti za bilo koji dan u tekućoj godini ili za 31.12. prethodne godine. Porezno knjigovodstvenu karticu porezni obveznici/korisnici mogu pregledati za vlastiti poslovni subjekt te za sve one za koje su ovlašteni.

ePDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PDV-K – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-K, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca. Putem aplikacije ePorezna može se dostavljati i obrazac PDV-F kao prilog uz obrazac PDV-K. Dostava priloga nije izravno povezana uz slanje obrasca, već se prilozi dostavljaju nakon što je dostavljen obrazac PDV-K. Prilog je moguće dostaviti isključivo u obliku PDF datoteka.

ZP – omogućuje popunu elektroničkog obrasca ZP, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PDV-S – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-S, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PPO 2013/2014 - omogućuje popunu elektroničkog obrasca PPO 2013/2014, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

JOPPD - omogućuje popunu elektroničkog obrasca JOPPD, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

ID – omogućuje svim poslodavcima i isplatiteljima primitaka od nesamostalnog rada, odnosno plaća ili mirovina ili samom poreznom obvezniku popunu elektroničkog obrasca ID-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

IDD – omogućuje popunu elektroničkog obrasca IDD, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PD – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PD-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis prijave, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca. Putem aplikacije ePorezna mogu se dostavljati i prilozi uz obrazac PD. Dostava priloga nije izravno povezana uz slanje obrasca već se dostavljaju nakon što je dostavljen obrazac PD. Prilog je moguće dostaviti isključivo u obliku PDF datoteka.

SR – omogućuje popunu elektroničkog obrasca spomeničke rente, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

TZ – omogućuje popunu elektroničkog obrasca turističke zajednice, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

Ovlaštenja poslovnog subjekta – pregled i upravljanje ovlaštenjima.

Poslani obrasci – pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca.

Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka.

Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje).