APLIKACIJA ePOREZNA

 

Kako bi pristupili aplikaciji ePorezna dovoljno je u željenom internet pretraživaču otvoriti internet adresu

                   https://e-porezna.porezna-uprava.hr 

Aplikacija se upotrebljava na način da porezni obveznik popuni elektronički dokument (npr. PDV obrazac), potpiše ga elektronički korištenjem digitalnog certifikata (Zakon o elektroničkom potpisu NN 10/02 i 80/08), provjeri njegovu matematičko logičnu ispravnost te pošalje, Porezna uprava preuzima obrazac, provjerava i šalje na daljnju obradu. Za vrijeme obrade podataka korisnik je obvezan redovito provjeravati status poslanog obrasca. Za svu programsku podršku (aplikativni softver), potrebnu za ispunjavanje obrasca, njegovo digitalno potpisivanje, enkripciju, slanje na servis Porezne uprave, primitak odgovora itd. osigurava Porezna uprava.

Prije korištenja web aplikacije, korisnik mora ispuniti određene preduvjete, od kojih je najvažniji posjedovanje korisničkog, digitalnog certifikata. Digitalni certifikat je elektronička isprava koja jedinstveno povezuje identitet fizičke osobe s kriptografskim ključem koji se u transakcijama koristi za elektroničko potpisivanje i/ili enkripciju sadržaja poruka. 

U sklopu elektroničkih usluga Porezne uprave – ePorezna trenutno su dostupni slijedeći elektronički obrasci i usluge:  

 • PKK (porezno knjigovodstvena kartica) – omogućuje uvid u Poreznu knjigovodstvenu karticu poreznog obveznika

 • PDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca

 • PDV-S – podnošenje PDV-S obrasca - stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU

 • ZP – podnošenje obrasca ZP - zbirna prijava - isporuke dobara i usluga u druge države članice EU

 • PPO – podnošenje obrasca PPO – pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze

 • INO PPO - podnošenje obrasca INO PPO - isporuke dobara i usluga koje obavlja porezni obveznik bez sjedišta u RH

 • Obrazac PZ 42 i 63 – podnošenje obrasca PZ 42 i 63 - isporuke dobara u druge države članice EU prethodno uvezenih u okviru postupaka 42 i 63

 • PPN – podnošenje obrasca PPN – Prijava prometa nekretnina

 • OPZ-STAT-1 - podnošenje obrasca OPZ –STAT -1 – dostava podataka o dospjelim, a nenaplaćenim računima

 • DONH - podnošenje obrasca DONH – Izvješće o obavljenim donacijama hrane

 • JOPPD – podnošenje JOPPD obrasca

 • DI - podnošenje obrasca DI - popis dugotrajne imovine

 • Fiskalizacija - prijava poslovnih prostora

 • Pregled nepovezanih uplata i obrazaca – Obrazac SNU

 • PD – podnošenje obrasca PD – porez na dobit

 • PD 2017 – podnošenje obrasca PD 2017 – porez na dobit za 2017. godinu

 • PD IPO – podnošenje obrasca PD IPO - Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama 

 • SR – podnošenje obrasca SR – obračun spomeničke rente

 • TZ – podnošenje obrasca TZ – obračun turističke zajednice

 • PP-MI-PO – podnošenje obrasca PP-MI-PO – obračun poreza na potrošnju

 • GN-ISA - podnošenje obrasca GN-ISA - konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima 

 • GN-ISC – podnošenje obrasca GN-ISC - konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

 • GN-ISK – podnošenje obrasca GN-IK – konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja

 • PD-LI – podnošenje obrasca PD-LI - konačni mjesečni izvještaj o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

 • PD-IK – podnošenje obrasca PD-IK - konačni mjesečni izvještaj o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

 • NP-LI – podnošenje obrasca NP-LI - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

 • NP-ISC – podnošenje obrasca NP-ISC - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

 • NP-IK – podnošenje obrasca NP-IK -  konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

 • NP-ISA - podnošenje obrasca  NP-ISA - konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

 • NP-ISAK - podnošenje obrasca NP-ISAK -  konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima  kladionica

 • Upravljanje ovlaštenjima – pregled i upravljanje ovlaštenjima

 • Poslani obrasci – pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca

 • Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka

 • Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje)

   

ePKK je elektronička usluga koja svim poreznim obveznicima (poslovnim subjektima) omogućuje jednostavan i siguran dohvat  podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica. Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini. Podaci se mogu zatražiti za bilo koji dan u tekućoj godini ili za 31.12. prethodne godine. Porezno knjigovodstvenu karticu porezni obveznici/korisnici mogu pregledati za vlastiti poslovni subjekt te za sve one za koje su ovlašteni.

ePDV – podnošenje mjesečnog ili tromjesečnog PDV obrasca – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PDV-S – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PDV-S, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

ZP – omogućuje popunu elektroničkog obrasca ZP, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PPO – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PPO, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

INO PPO - omogućuje popunu elektroničkog obrasca INO PPO, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PZ 42 i 63 – omogućuje popunu elektroničkog obrasca, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PPN - omogućuje popunu elektroničkog obrasca PPN, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

OPZ - STAT-1 - omogućuje popunu elektroničkog obrasca OPZ-STAT-1, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

DONH - omogućuje popunu elektroničkog obrasca DONH, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

JOPPD - omogućuje popunu elektroničkog obrasca JOPPD, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

Pregled nepovezanih uplata i obrazaca – je elektronička usluga koja omogućuje specifikaciju rasporeda nepovezanih uplata (SNU) putem kreiranja obrasca SNU, pregled nepovezanih uplata, pregled arhive riješenih nepovezanih uplata, pregled nepovezanih JOPPD obrazaca i povezanih JOPPD obrazaca s nepodmirenim zaduženjima po općinama, pregled povezanih JOPPD obrazaca i pregled predanih obrazaca SNU

DI - omogućuje popunu elektroničkog obrasca DI, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

FISKALIZACIJA - prijava poslovnih prostora

PD – omogućuje popunu elektroničkog obrasca PD-a, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis prijave, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca. Putem aplikacije ePorezna mogu se dostavljati i prilozi uz obrazac PD. Dostava priloga nije izravno povezana uz slanje obrasca već se dostavljaju nakon što je dostavljen obrazac PD. Prilog je moguće dostaviti isključivo u obliku PDF datoteka.

PD IPO - omogućuje popunu elektroničkog obrasca PD IPO, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

SR – omogućuje popunu elektroničkog obrasca spomeničke rente, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

TZ – omogućuje popunu elektroničkog obrasca turističke zajednice, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

PP-MI-PO - omogućuje popunu elektroničkog obrasca porezna na potrošnju, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca.

GN-ISA – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara na sreću na automatima, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

GN-ISC - omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

GN-ISK – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog obračuna godišnje naknade za priređivanje igara klađenja, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

PD-LI – omogućuje popunu elektroničkog obrasca podnošenje konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću, , provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

PD-IK – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog izvješća o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

NP-LI – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

NP-ISC – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

NP-IK - omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara klađenja, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

NP-ISA - omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

NP-ISAK – omogućuje popunu elektroničkog obrasca konačnog mjesečnog obračuna naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim  mjestima kladionica, provjeru valjanosti unesenih podataka, elektronički potpis obrasca, slanje elektroničkog obrasca te primitak potvrde o zaprimanju poslanog obrasca

Ovlaštenja poslovnog subjekta – pregled i upravljanje ovlaštenjima.

Poslani obrasci – pregled prethodno poslanih i zaprimljenih obrazaca.

Pregled poruka – pregled i pretraživanje primljenih poruka.

Pohranjeni neposlani obrasci – upravljanje privremeno pohranjenim neposlanim obrascima (pregled i brisanje).