POREZNA UPRAVA U SKLOPU SUSTAVA E-GRAĐANI

 

Sustav e-Građani je projekt Vlade RH pokrenut s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javne uprave te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga. 

Sustav e-Građani čine: 

 • Središnji državni portal koji predstavlja javni dio sustava

 • Osobni korisnički pretinac i

 • Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav.  

Komponente predstavljaju sigurnu i naprednu elektroničku komunikaciju s javnim sektorom, a Osobni korisnički pretinac omogućava izravan pristup elektroničkim uslugama javne uprave i primanje osobnih elektroničkih poruka javne uprave. 

U sklopu sustava e-Građani i Ministarstvo financija – Porezna uprava sudjeluje na način da nudi određene usluge, a koje su detaljnije navedene u nastavku. 

O sustavu e-Građani   

Dostupne e-usluge u sustavu e-Građani 

Trenutno su u sklopu sustava e-Građani dostupne e-usluge Porezne uprave:

 1. Osobni korisnički pretinac (središnja uloga sustava e-Građani). U osobnom korisničkom pretincu korisniku su od strane PU dostupne informacije o:

  • Godišnjoj prijavi poreza za dohodak

  • CMV (obavijest o obvezi za cestovna motorna vozila)

 2. Moj OIB

  Putem usluge Moj OIB možete na siguran način pogledati svoje osobne podatke iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima je jedinstveno mjesto stalno ažurnih podataka o osobama.

   

 3. ePKK – Porezno knjigovodstvena kartica 

  ePKK je elektronička usluga koja svim poreznim obveznicima omogućuje jednostavan i siguran dohvat podataka iz njihovih porezno knjigovodstvenih kartica. Porezno knjigovodstvena kartica pokazuje stanje na određeni datum, a sadrži sve promjene u tekućoj godini.

  Uputu o korištenju ePKK usluge preuzmite ovdje.
   

 4. eJOPPD - uvid u obrasce po stjecatelju/osiguraniku 

  Elektronička usluga Uvid u JOPPD obrazac za stjecatelja/osiguranika omogućuje jednostavan uvid u podatke iz JOPPD obrasca (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja) za korisnika usluge. Uvid u JOPPD obrazac prikazuje popis podnositelja i JOPPD obrazaca za odabrano razdoblje i detaljan uvid u podatke strane A i strane B za korisnika usluge.

  Uputu o korištenju eJOPPD usluge preuzmite ovdje.