​​​GRAĐANI

Građanima se smatraju fizičke osobe koje mogu biti obveznici:

  • poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka plaće i mirovine (radnici i umirovljenici),

  • poreza na dohodak od drugog dohotka (autori, umjetnici, učenici/studenti, članovi skupštine nadzornog ili upravnog odbora, te trgovački putnici koji uključuju i agente, akvizitere, tumače, prevoditelje, turističke djelatnike, konzultante, sudske vještake i druge slične djelatnosti kad im se primici za rad ne isplaćuju kao plaća, dohodak ne utvrđuju na temelju propisanih poslovnih knjiga i nisu osigurani po osnovi obavljanja tih djelatnosti),

  • poreza na dohodak od kapitala (stjecatelji vlastitih dionica, korisnici opcijskog prava, primatelji dividendi i udjela u dobiti).

Porezni obveznici - građani su podijeljeni i po djelatnostima na temelju kojih ostvaruju oporezive primitke, ili po imovini i imovinskim pravima za koju su obvezni plaćati poreze.  

 

Inozemni dohodak

Postupak utvrđivanja rezidentnosti u porezne svrhe

 Oporezivanje PDV-om prijevoznih sredstava od 01. srpnja 2013. godine (28.06.2013.)​

e-Građani​​​