GRAĐANIN KOJI STJEČE DOBITAK OD LUTRIJSKIH IGARA

 

Građanin koji stječe dobitak od lutrijskih igara obveznik je poreza na dobitke od lutrijskih igara na sreću. Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku je priređivač igre na sreću.

1. Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

 
Porezni obveznik
Obveznik obračuna i plaćanja poreza po odbitku
Porezna  osnovica
Porezna stopa
Rok plaćanja poreza
Na novčane dobitke
Na dobitke što se sastoje od stvari, usluga ili prava
Građanin koji stječe dobitak od lutrijskih igara
Priređivač igre na sreću
Novčani iznos pojedinačnog dobitka iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn
Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 30.000,00 kn do 500.000,00 kn
15%
Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
Novčani iznos pojedinačnog dobitka iznad 500.000,00 kn
Tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava što čine pojedinačni dobitak iznad 500.000,00 kn
20%
Do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec
 

Lutrijske igre jesu:

  • igre čiji je rezultat uvjetovan izvlačenjem brojeva ili simbola nakon zaključenja prodaje (loto i slične igre, brojčane lutrije, bingo i slične igre, keno i slične igre, tombola i slične igre, dodatne igre uz nabrojane igre)

  • igre s unaprijed određenim (rezultatom) dobicima (ekspres lutrije, instant lutrije i druge slične igre)

  • igre čiji je rezultat uvjetovan ishodom natjecanja sportska prognoza i druge slične igre)

  • igre čiji je rezultat uvjetovan igračevim odabirom puta, redoslijeda odigravanja pojedinih elemenata igre (srećke sa slučajnim odabirom brojeva ili simbola i druge slične igre).

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara.