AUTOMATSKA RAZMJENA INFORMACIJA

 

Porezna uprava sudjeluje u automatskoj razmijeni informacija sukladno međunarodnim sporazumima, međunarodnim aktima te direktivama Europske unije. 

Automatska razmjena informacija označava sustavnu dostavu unaprijed određenih informacija drugim državama o rezidentima tih država, bez prethodnog zahtjeva i u unaprijed utvrđenim redovitim intervalima.

Više o obvezama i pravilima automatske razmijene informacija o različitim kategorijama dohotka, imovine i kapitala možete pročitati pod izbornicima:

  •  Dostava podataka o isplaćenim kamatama na štednju, 

  •  FATCA,
  •  Zajednički standard izvješćivanja-CRS.